Wyniki Open

Objaśnienie symboli:

T1 – 1 Strefa Zmian

T2 – 2 Strefa Zmian

DQ – Dyskwalifikacja